OxyTurbo

ראש הלחמה לצינור ( פרימוס )

ראש הלחמה לצינור ( פרימוס )

תוצרת: איטליה

87 ₪

OxyTurbo

ראש הלחמה לצינורות

ראש הלחמה לצינורות

תוצרת: איטליה

57 ₪

OxyTurbo

ראש רחב למבער לצבע

ראש רחב למבער לצבע

תוצרת: איטליה

25 ₪

OxyTurbo

ראש פטיש להלחמת בדיל

ראש פטיש להלחמת בדיל

תוצרת: איטליה

143 ₪

OxyTurbo

כיריים למיכל חד פעמי

כיריים למיכל חד פעמי

תוצרת: איטליה

137 ₪

OxyTurbo

תאורה למיכל גז חד פעמי, 100W

תאורה למיכל גז חד פעמי, 100W

תוצרת: איטליה

164 ₪

OxyTurbo

תאורה למיכל גז חד פעמי, 100W, עם הצתה

OxyTurbo

תאורה למיכל רב פעמי 100W

תאורה למיכל רב פעמי 100W

תוצרת: איטליה

130 ₪

OxyTurbo

תאורה למיכל רב פעמי 100W עם הצתה

OxyTurbo

תאורה למיכל רב פעמי 500W

תאורה למיכל רב פעמי 500W

תוצרת: איטליה

205 ₪

OxyTurbo

תאורה למיכל רב פעמי 500W, עם הצתה

KK1000OxyTurbo

ערכה לגילוי נזילות חנקן בלחץ גבוה

9t0200154spOxyTurbo

ידית ריתוך 150 CO2 OXYTURBO

ידית ריתוך 150 CO2 OXYTURBO

עם 4 מטר צינור

314 ₪

9t0200254spOxyTurbo

ידית ריתוך 250 CO2 OXYTURBO

ידית ריתוך 250 CO2 OXYTURBO

עם 4 מטר צינור

403 ₪

9t0200364spOxyTurbo

ידית ריתוך 260 CO2 OXYTURBO

ידית ריתוך 260 CO2 OXYTURBO

עם 4 מטר צינור

540 ₪

9tas000OxyTurbo

תרסיס לגילוי סדקים

תרסיס לגילוי סדקים

סדרת תרסיסים המאפשרת לך לזהות בקלות ובמדויק את כל פגמי הריתוך, סדקים, פגמי היתוך וחללים פתוחים בחלקים המרותכים.

למחיר בחר דגם

דף 3 מתוך 4 סה"כ 53 מוצרים